Eğitim Öğretim Hizmetleri

Örgün Eğitim Sınıf Düzeyleri

İÇEM'de okulöncesi eğitim 3 yaştan itibaren başlamaktadır. 3 yaşını tamamlamış işitme kayıplı çocuklar, yarım gün yuva 1. sınıfa, 4 yaştan itibaren ise yuva 2. sınıfa gitmektedir. Yuva 1 ve yuva 2. sınıf eğitimini tamamlayan işitme kayıplı çocuklar yuva 3. sınıfta tam gün eğitim almaktadırlar. Dil becerileri ve akademik becerilerin değerlendirilmesi sonucu yuva sınıflarına devam eden işitme kayıplı çocuklar, İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde tam zamanlı veya yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi almakta ve sosyal kaynaştırma imkanı bulabilmektedirler.

     

Yuva sınıflarında işitme kayıplı çocukların dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine hizmet eden etkinliklerle birlikte okuma yazmaya hazırlık, matematiğe hazırlık, yönlendirilmiş dil temelli oyun etkinliği, müzik ve sanat eğitimi çalışmaları konu merkezli yaklaşım çerçevesinde grup derslerinde rutin olarak yürütülmektedir. Grup derslerine ilave olarak grupta bulunan her işitme kayıplı çocuk her gün birebir eğitim kapsamında sözlü dil becerilerinin gelişimine hizmet eden birebir eğitim ile okuma yazma becerilerinin temelini oluşturan birebir okuma çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca, yuva sınıflarında, işitme kayıplı çocukların aileleriyle aile eğitimi çalışmaları yürütülmektedir. 

 

     

 

     

İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevinde anne/baba Anadolu Üniversitesi personeli olan, 4 ve 5 yaşlarında yer alan ve normal gelişim gösteren çocuklar tam gün eğitim almaktadır. Dil becerilerinin gelişimine hizmet eden etkinlikler, grup çalışmaları ve birebir çalışmalar kapsamında yürütülmektedir. Grup çalışmalarında; okuma yazmaya hazırlık, matematiğe hazırlık, yönlendirilmiş dil temelli oyun etkinliği, müzik, sanat eğitimi dersleri ile sosyal aktiviteler uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında yürütülen bu etkinliklerde, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda birebir çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıca işitme kayıplı çocuklar, İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde normal gelişim yaşıtlarıyla beraber kaynaştırma eğitimi almakta ve bu öğrencilere destek özel eğitim hizmetleri işitme engelliler öğretmenleri tarafından sağlanmaktadır.

 

         

      

İÇEM’de işitme kayıplı çocuklar, okulöncesi 4 yaştan 8. sınıfa kadar eğitim alabilir. Her sınıf düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen dersler ve eğitim programı, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmaktadır. Grup çalışmalarında uygulanan bu derslerle birlikte, her öğrenci rutin olarak bireysel ihtiyaçları doğrultusunda sözlü dil becerilerinin gelişimine hizmet eden birebir eğitime, okuma yazma becerilerinin gelişimini destekleyen birebir okuma ve birebir yazı düzeltme çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca ilkokul ve ortaokula devam eden işitme kayıplı çocuklar, Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulunda kaynaştırma eğitimine yönlendirilebilmekte ve İÇEM tarafından bu öğrencilere her gün destek özel eğitim hizmetleri sunulmaktadır. İÇEM ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden öğrencilerin aileleriyle sınıf öğretmenleri tarafından rutin olarak aile görüşmeleri yapılmaktadır.