Kaynaştırma

İÇEM’de Kaynaştırma Uygulamaları

 

İÇEM'de kaynaştırma uygulamaları, İÇEM okul müdürü, müdür yardımcıları, okul psikoloğu, odyoloğu ve işitme engelliler öğretmenliği mezunu öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Kaynaştırma uygulamaları, erken cihazlandırılmış olma, işitsel-sözel yöntemle eğitim alma, akıcı ve anlaşılır konuşabilme, akademik ve sosyal becerileri yönünden normal işiten yaşıtlarıyla paralel becerilere sahip olma gibi sıralanabilecek ön koşulları karşılayan işitme kayıplı öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi bünyesinde hizmet veren, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu’na yerleştirilmesi ve destek eğitim hizmetlerinin sağlanması şeklinde sürdürülmektedir. 

Eskişehir Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu, 23 Eylül 1980 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Başkanlığı’nın imzaladığı 423/11808 sayılı protokol ile kurulmuştur. Okul, eğitim faaliyetlerine ilkokul olarak 1980-1981 öğretim yılında başlamıştır. Okulun Anadolu Üniversitesi içinde kurulmasının amacı, kaynaştırma ortamına yerleştirilen işitme kayıplı öğrencilerin  kaynaştırma ortamından yararlanabilmelerini ve eğitim-öğretim gereksinimleri için İÇEM’deki işitme engelliler öğretmenlerinden destek özel eğitim hizmeti alarak genel eğitim ortamına devam etmelerini sağlamaktır.

1986 yılında başlanan kaynaştırma uygulamaları, önceleri işitme cihazlarının performanslarının sınırlılığı ve genel eğitim ortamlarındaki sınıfların uygun dinleme koşullarına göre düzenlenmemiş olması nedeniyle İÇEM’deki sınıflarda “tersine kaynaştırma” şeklinde başlamıştır. Bu uygulamada, İÇEM’deki sınıflara normal işiten öğrenciler yerleştirilerek işitme kayıplı öğrencilerle birlikte eğitim görmeleri sağlanmıştır. Ayrıca işitme kayıplı öğrenciler, dil ve akademik becerilerini geliştirmek için destek eğitim odası hizmetinden yararlanmışlardır.

Sonraki yıllarda kaynaştırma uygulamaları, işitme kayıplı öğrencilerin yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi almasıyla sürdürülmüştür. Bu uygulamalarla işitme kayıplı öğrencilerin, normal işiten yaşıtlarıyla genel eğitim ortamında müzik, resim gibi sanat ve kültür içerikli derslerde bir araya gelerek sosyalleşmeleri amaçlanmıştır.

1990 yılından itibaren İÇEM’ de kaynaştırma uygulamaları, işitme kayıplı öğrencilerin okul zamanının tamamını normal işiten yaşıtlarıyla genel eğitim ortamlarında geçirmeleri ve ihtiyaç duydukları alanlarda hergün düzenli olarak destek eğitim odasında sunulan destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması şeklinde yürütülmektedir.