Kitaplar

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

 1. Doğan, M. (2015). Duygusal ve davranışsal bozuklukların değerlemesi. S. Kaner (Çev. Ed.),  Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri  (s.329-392). Ankara: Nobel.
 2. Doğan, M. (2014). Bireysel farklılıklara psikolojik yaklaşımlar II. A. Ardıç (Ed.), Bireysel Farklılıklar (s. 173-196). Ankara: Vize Yayıncılık.
 3. Doğan, M. (2013). Görüşme sürecinde uzmanların taşıması gereken özellikler. A. Özdemir (Ed.), Görüşme teknikleri (s. 48-75). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 4. Doğan, M. (2013). Görüşmenin kuramsal dayanakları, nedenleri, ortamı. A. Özdemir (Ed.), Görüşme teknikleri (s. 76-95). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 5. Doğan, M. (2013). Görüşmenin aşamaları. A. Özdemir (Ed.), Görüşme teknikleri (s. 96-119). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 6. Doğan, M. (2013). Özel durumlarda görüşme. A. Özdemir (Ed.), Görüşme teknikleri (s. 48-75). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 7. Doğan, M. (2009). Ruh sağlığı ve sosyal hizmetler. Ö. Z. Altan (Ed.), Sosyal hizmet uygulamaları (s.199-222). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 
 8. Doğan, M. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Y. Şişman (Ed.), Sosyal hizmete giriş (s.215-240). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 9. Doğan, M. (2009). Sosyal çalışma yöntemleri: Grupla sosyal çalışma. Y. Şişman (Ed.), Sosyal hizmete giriş (s.169-192). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 10. Doğan, M. (2009). Sosyal çalışma yöntemleri: Bireyler sosyal çalışma. Y. Şişman (Ed.), Sosyal hizmete giriş (s.141-168). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 11. Doğan, M. (2009). Sosyal hizmet ve ilişkili disiplinler. Y. Şişman (Ed.), Sosyal hizmete giriş (s.43-64). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 12. Doğan, M. (2009). Otizm ve bilişsel süreçler. M. Irak (Ed.), Psikopatolojilerde bilgi işleme süreçleri: Kuramdan uygulamaya (s.327-355). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 13. Doğan, M. (2008). Çocukluk çağı ruhsal bozuklukları II: Değerlendirme ve iyileştirmeye dönük uygulamalar. Y. Uzuner (Ed.), Çocuk ruh sağlığı ve kişilerarası iletişim becerileri (s.161-187). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 14. Doğan, M. (2008). Çocukluk çağı ruhsal bozuklukları I: Sınıflama ve özellikler. Y. Uzuner (Ed.), Çocuk ruh sağlığı ve kişilerarası iletişim becerileri (s.131-159). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 15. Doğan, M. (2008). Ruh sağlığı-çocuk ruh sağlığı. Y. Uzuner (Ed.), Çocuk ruh sağlığı ve kişilerarası iletişim becerileri (s. 1-30). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 16. Girgin, M. C. (2010). Özel eğitimde dönüşümler.  F. Odabaşı (Ed.), Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler (s. 61-80). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 17. Girgin, C. (2004).  İşitme engellilerin eğitimine giriş. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 18. Girgin, C. (2003).  İşitme engelli çocuklar için eğitici etkinlikler. U. Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 19. Girgin, C. (2003). İşitme engelli çocuklar için sınıf ortamlarının düzenlenmesi ve işitme Cihazları.  U. Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 20. Girgin C. (2001).  Okulöncesi eğitimde konuşma ve dinleme. Ü. Girgin (Ed),  Konuşma ve yazma eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 21. Girgin, C. (2001). Konuşma üretimi. Ü. Girgin (Ed),  Konuşma ve yazma eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 22. Girgin, C. (1999). Türkçe konuşan doğal işitsel sözel yöntemle eğitim gören işitme engelli kız çocukların konuşma anlaşılırlığı ile süre ve perde özellikleri ilişkisi.  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 23. Girgin Ü. (2008). Serbest okuma yazma süreci. G. Can (Ed.), İlk okuma ve yazma öğretimi (s. 183-208). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi , Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 24. Girgin Ü. (2008). Ses temelli cümle yöntemi öğretim etkinlikleri II. G. Can (Ed.), İlk okuma ve yazma öğretimi (s. 159-181). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 25. Girgin Ü. (2008). İlk okuma yazmaya hazırlık.  G. Can (Ed.), İlk okuma ve yazma öğretimi (s. 49-72).  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi , Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 26. Girgin Ü. (2008). İlköğretimde ilk okuma yazmanın önemi ve kullanılan yaklaşımlar.   G. Can (Ed.), İlk okuma ve yazma öğretimi  (s. 1-24). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi , Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 27. Girgin Ü. (2003). İşitme engelli çocuklar için erken dönem okuma yazma eğitimi. U.Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimiEskişehir:  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.,
 28. Girgin Ü. (2003). İşitme engelli çocuklar için bireysel ve grup eğitimi.  U. Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 29. Girgin Ü. (2001). Okulöncesi eğitimde okuma ve yazma.  Ü. Girgin (Ed),  Konuşma ve yazma eğitimi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 30. Girgin Ü. (2001).  Okulöncesi eğitimde okuma ve yazmaya hazırlık etkinlikleri.  Ü. Girgin (Ed),  Konuşma ve yazma eğitimi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 31. Girgin Ü, (2001). Okumaya hazırlık etkinlikleri. S. Topbaş (Ed.), Çocukta dil ve kavram gelişimi. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 32. Girgin Ü. (2001). Dil gelişim etkinlikleri. S. Topbaş (Ed.), Çocukta dil ve kavram gelişimi. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 33. Gürgür, H. (2014). Eylem araştırmanızı sunma. Y. Uzuner ve M. Özten-Atay (Çev. Ed.), Eylem araştırması el kitabı (s. 235-250). Ankara: Anı Yayıncılık.
 34. Gürgür, H. (2014). Araştırma değerlendirme, betimleme ve önerme. Y. Uzuner ve M. Özten-Atay (Çev. Ed.), Eylem araştırması el kitabı (s. 143-170). Ankara: Anı Yayıncılık.
 35. Gürgür, H. (2012). Sosyal yeterliğin geliştirilmesinde alternatif yöntemler.  S. Vuran (Ed.), Sosyal yeterliliklerin geliştirilmesi: Sosyal beceri yetersizliği gösteren çocuklar için (s. 205-223). Ankara: Vize yayıncılık.
 36. Gürgür, H. (2012). İşitme yetersizliğine sahip çocuklar. S. Vuran (Ed.), Özel eğitim (s.150-175). Ankara: Maya yayıncılık.
 37. Karasu, H. P., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2013). Formel olmayan okuma envanteri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 38. Karasu, H. P. (2008). Çocuk ruh sağlığı ve kişilerarası iletişim becerileri. Y. Uzuner (Ed.), Sınıf iletişimi (s. 251-268). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 39. Özen, A. ve Turan, Z. (2001). Engelli çocuklarda oyun: İşitme engelli çocuklar, zihin engelli çocuklar. U. Tüfekçioğlu. (Ed.),  Çocukta hareket, oyun gelişimi ve öğretimi  (s.163-181). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 40. Turan, Z. (2009) Ailede ruh sağlığı. Y. Uzuner (Ed.), Çocuk ruh sağlığı ve kişilerarası iletişim becerileri  (s. 71-85). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 41. Turan, Z. (2005). Çocuklarda işitme sorunlarının değerlendirilmesi.U. Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi (s. 47-74). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 42. Turan, Z. (2002). Engelli çocukların aile eğitimi. A. S. Türküm (Ed.) , Anne-baba eğitimi (s.147-166). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 43. Tüfekçioğlu, U. (2002). İşitme yetersizlikleri. S. Eripek (Ed.), Özel eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 44. Tüfekçioğlu, U. (2001). Oyun ile gelişim ve öğrenmede yetişkinin rolü. U. Tüfekçioğlu (Ed.).  Çocukta hareket ve oyun gelişimi ve öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 45. Tüfekçioğlu, U. (2001). Okulöncesi eğitimde oyunun yeri ve önemi. U. Tüfekçioğlu (Ed.).  Çocukta hareket ve oyun gelişimi ve öğretimi.  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 46. Tüfekçioğlu, U. (2001). Oyun türleri II: Hayali oyunlar. U. Tüfekçioğlu (Ed.).  Çocukta hareket ve oyun gelişimi ve öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 47. Tüfekçioğlu, U. (2001). Oyun türleri I: Araştırıcı, yapıcı, yaratıcı oyunlar. U. Tüfekçioğlu (Ed.).  Çocukta hareket ve oyun gelişimi ve öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 48. Tüfekçioğlu, U. (2001). Oyun türleri III: Kurallar ile oyunlar, açık hava oyunları. U. Tüfekçioğlu (Ed.).  Çocukta hareket ve oyun gelişimi ve öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 49. Tüfekçioğlu, U. (2001). İşitme yetersizlikleri.  S. Eripek (Ed.).  Özel eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 50. Tüfekçioğlu, U. (2001). Dil gelişiminde sorunlara neden olan engeller.S. Topbaş (Ed.), Çocukta dil ve kavram gelişimi. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 51. Tüfekçioğlu, U. (2001). Dil gelişimini etkileyen faktörler. S. Topbaş (Ed.), Çocukta dil ve kavram gelişimi. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 52. Tüfekçioğlu, U. (2001). Çocuğun gelişim ve öğrenmesinde konuşmanın rolü. Ü. Girgin (Ed),  Konuşma ve yazma eğitimi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 53. Tüfekçioğlu, U. (1998). Farklı eğitim ortamlarındaki işitme engelli öğrencilerin konuşma dillerinin incelenmesi.  Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları.
 54. Tüfekçioğlu, U. (1998). İşitme kaybı ve işitmeyi kolaylaştıran cihazlar.  İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayınları.
 55. Tüfekçioğlu, U. (1992). Kaynaştırmadaki işitme engelli çocuklar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Yayını.
 56. Tüfekçioğlu, U. (2003). Çocuklarda işitme kaybının etkileri. U. Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 57. Uzuner, Y. ve Girgin, Ü. (2014). Eylem araştırmasına giriş. Y. Uzuner ve M. Özten Anay (Çev. Ed.), Eylem araştırması el kitabı (s. 19-25). Ankara: Anı Yayıncılık.
 58. Uzuner, Y. (2003). İşitme sorunlu çocuklarda erken dil gelişimi. U. Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 59. Uzuner, Y. ve Erol, A. (2003). Çocukluk ruhsal bozukluklarında değerlendirme ve tedavi. Y. Uzuner (Ed.), Çocukta ruh sağlığı, uyum bozukluğu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
 60. Uzuner, Y. (2003). Ruh sağlığı- çocuk ruh sağlığı. Y. Uzuner (Ed.), Çocukta ruh sağlığı, uyum bozukluğu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın
 61. Uzuner, Y. (2001).  Pragmatik gelişim. S. Topbaş (Ed.), Çocukta dil ve kavram gelişimi.  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 62. Uzuner, Y. (2001). Dil gelişiminin bilişsel temelleri I: Kavram gelişimi. S. Topbaş (Ed.), Çocukta dil ve kavram gelişimi.  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

 1. Girgin, U. (2012). Phonic-based sentence method for students with hearing impairment: A case study from Turkey. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.
 2. Gürgür, H. (2012). Sonderpädagogik in der Türkei – ein historischer Blick und empfehlungen für die zukunft sonderpädagogik in der Türkei. A. Erdélyi;H.P. Schmidtke and P. Sehrbrock (Ed.), International vergleichende heil- und sonderpädagogik weltweit (pp. 251-255). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 3. Karasu, H. P. (2014). Evaluation of literacy skills of hearing-impaired children: Emergent literacy of hearing-impaired children in Turkey. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.
 4.  Turan, Z. (2012). Early intervention with children who have a hearing loss: Role of the professional and parent participation.   Sadaf Naz (Ed.), In Hearing Loss. (pp. 117-133).  InTech,Crotia.
 5. Tüfekçioğlu U. (2010).Speech Characteristics of hearing impaired Turkish children. Topbas, S. and M. Yavas (Ed.), In Communication disorders in Turkish. ( pp 160-186). Bristol: Multilingual Matters.