Projeler

 1. İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Okumaya Hazırlık Becerilerinin Paylaşılan Okuma Etkinliği ile Desteklenmesi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Yükseklisans Tez Projesi-1701E021, 2017- 2018.
 2. Kaynaştırma Sınıflarında Eğitim Alan İşitme Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Hizmetlerinin İncelenmesi. TÜBİTAK Projesi-SOBAG-114K236, 2014-Devam ediyor.
 3. İşitme Engelli Bireylerin Okuma Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Bir Uygulamanın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi-SOBAG-112K595, 2016.
 4. İşitme Yetersizliği Olan Çocuğu İlköğretime Devam Eden Ebeveynlerin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Sorunları ve Gereksinimleri. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Yükseklisans Tez Projesi-150ES27, 2016.
 5. Kaynaştırma Ortamında Eğitim Alan İşitme Engelli Öğrencilere Destek Eğitim Hizmeti Sunan Eğitimciye Yönelik Mentörlük Sürecinin İncelenmesi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri-1501E014, 2016.
 6. Koklear İmplant Adayı Çocuğu Olan Anababalara Yönelik Bilgilendirme Programı Geliştirilmesi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Projesi-1307E292, 2015.
 7. Kosova Cumhuriyeti'nde İşitme Engelli Çocukların Tanı, Değerlendirme ve Eğitimlerine Yönelik Düzenlemelerin İncelenmesi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri-1302E026, 2015.
 8. Geç Süreli İşitsel Potansiyellerin Koklear İmplant Kullanan Çocukların İşitsel Algısını Değerlendirmekte Kullanımı. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri-1208E124, 2014.
 9. Sesini Duy Duyur. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri-1301E15, 2014. Vikipedi İÇEM İçeriği.
 10. İşitme Engelli Çocukların Okul Öncesi Dönemde Okuma Becerilerinin Gelişimi ve Değerlendirilmesi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri-1210E154, 2014.
 11. İşitme Engelli Öğrencilere Dengeli Matematik Öğretiminin İncelenmesi: EylemAraştırması. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri DoktoraTez Projesi-1001E07, 2012.
 12. İşitme Engelli Öğrenciler ve İşiten Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Formel Olmayan Okuma Envanteri İle Değerlendirilmesi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Projesi-091937, 2011.
 13. Non-Sendromik Sensorinöral İşitme Kaybı Olan Bireylerde GJB2, GJB3 ve GJB6 GenlerininNon-Sendromik Sensorinöral İşitme Kaybı Olan Bireylerde GJB2, GJB3 ve GJB6 Genlerinin Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification (MPLA) Yöntemi İle İncelenmesi, TÜBİTAK-107S129, 2008.
 14. Normal İşiten ve İşitme Engelli Bireylerde ASSR İle Elde Edilen Tahmini İşitme Eşiği Seviyelerinin ABR, OAE ve Saf Ses Odyometre İle Elde Edilen Eşik Seviyeleriyle Karşılaştırılması. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri-031959, 2007.
 15. Türkiye'de İşitme Engelli Çocukların Eğitimi İle İlgili Mevcut Durum. Engelliler İçin Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi. Devlet Planlama Teşkilatı. 1993
 16. Engellilerin Eğitimine İlişkin Değerlendirme ve Model Önerileri, Engelliler İçin Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi. Devlet Planlama Teşkilatı. 1992