Misyon-Vizyon

Misyon
        Alanında model teşkil eden İÇEM'in misyonu; işitme kayıplı çocuklara ve ailelerine, bebeklik döneminden başlayıp ortaöğretim döneminin bitiminde son bulan süreçte, çağın gereklerine uygun odyolojik tanılama, cihazlandırma, koklear implant programlama, işitmeye ve konuşmaya dayalı eğitim, ailelere aile eğitimi ve psikolojik destek hizmetleri sunmak; işitme kayıplı çocukların toplumsallaşmalarına katkıda bulunmak; Eğitim Fakültesi İşitme Engellilerin Öğretmenliği Programı’na devam eden lisans öğrencilerinin merkez içinde eğitilmesi için uygulama yapmalarına olanak sağlamaktır. Ayrıca alanla ilgili bilimsel gelişmeleri izleyerek araştırmalar yapmak ve ilgili verileri uygulamaya aktarmak misyonumuzun bir parçasıdır. 
Vizyon
        İÇEM’in vizyonu; mevcut misyonu doğrultusunda çalışmalarını geleceğe de taşımak; sürekli yenilenmek felsefesi ile çağdaş, evrensel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri eğitim ve uygulama alanına aktararak işitme kayıplı çocuklar ve ailelerine daha nitelikli hizmetler sunmak; kaynaştırma uygulamalarında işitme kayıplı öğrencilere destek özel eğitim hizmetleri sunmak; işitme kayıplı çocukların dinleme ve konuşma becerileri, bilişsel becerileri, okuma ve yazma becerileri ve diğer akademik alanlardaki gelişimleri açısından değerlendirmelerinin yapılabileceği ulusal bir değerlendirme merkezi özelliği kazanmak; kuramsal bilgi ve uygulamaları birleştirerek ulusal ve uluslararası bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.