İşitme Engelliler Okulöncesi

İÇEM'de okulöncesi eğitim 3 yaştan itibaren başlamaktadır. 3 yaşını tamamlamış işitme kayıplı çocuklar, yarım gün yuva 1. sınıfa, 4 yaştan itibaren ise yuva 2. sınıfa gitmektedir. Yuva 1 ve yuva 2. sınıf eğitimini tamamlayan işitme kayıplı çocuklar yuva 3. sınıfta tam gün eğitim almaktadırlar. Dil becerileri ve akademik becerilerin değerlendirilmesi sonucu yuva sınıflarına devam eden işitme kayıplı çocuklar, İÇEM Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde tam zamanlı veya yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi almakta ve sosyal kaynaştırma imkanı bulabilmektedirler.

     

Yuva sınıflarında işitme kayıplı çocukların dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine hizmet eden etkinliklerle birlikte okuma yazmaya hazırlık, matematiğe hazırlık, yönlendirilmiş dil temelli oyun etkinliği, müzik ve sanat eğitimi çalışmaları konu merkezli yaklaşım çerçevesinde grup derslerinde rutin olarak yürütülmektedir. Grup derslerine ilave olarak grupta bulunan her işitme kayıplı çocuk her gün birebir eğitim kapsamında sözlü dil becerilerinin gelişimine hizmet eden birebir eğitim ile okuma yazma becerilerinin temelini oluşturan birebir okuma çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca, yuva sınıflarında, işitme kayıplı çocukların aileleriyle aile eğitimi çalışmaları yürütülmektedir.