Psikolojik değerlendirme / Danışma Birimi

 

 

İÇEM Psikolojik Değerlendirme ve Danışma Biriminde verilen hizmetler özünde üç grupta toplanabilir:

 

I.      Psikolojik Değerlendirme

II.    Psikolojik Danışma/Görüşme

III.  Araştırma

 

I. Psikolojik Değerlendirme

İÇEM’de çocuğun psikolojik yönden değerlendirilmesi çeşitli amaçlarla yapılmaktadır:

 

1.     Öğrenmede güçlük yaşama tarzında herhangi bir sorun ile birime bildirilen, tespit edilen ya da ailesi tarafından başvurulan öğrenciler değerlendirmeye tabi tutulur. Bu tür değerlendirmede kullanılan yöntemler, çocuğun sınıf ve okul ortamında gözlenmesi, öğretmenlerinden ve aileden bilgi alınması ve doğrudan çocukla görüşmedir. Bazı durumlarda, değerlendirmede psikolojik testlerin kullanımına da başvurulmaktadır.

2.     İÇEM’de oryantasyon programına devam eden çocukların örgün eğitim çağı (Yuva dahil) geldiğinde veya dışarıdan Merkeze kayıt amacıyla başvuru yapıldığında, çocuğun Merkezimizde verilen eğitime uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Bu değerlendirmede, psikolojik testlerin kullanımına, çocuk ve aileden alınan bilgilere başvurulur.

3.     Koklear implant aday değerlendirme sürecinde olan bebekler/çocuklar, ameliyata uygunluk açısından değerlendirilir ve bulgular bir “Psikolojik Değerlendirme Raporu” olarak hazırlanır. Bu tür değerlendirmede çocuğun yaşına göre, gelişim testleri, zeka testleri gibi araçlar kullanılır, çocuk ve aileyle görüşme yapılır. Bu aşamada yalnızca çocuk değil, aile de değerlendirmeye alınır.

Her üç değerlendirmede de gerekli durumlarda çocuk/aile bir başka uzmana yönlendirilir.

 

II. Psikolojik Danışma/Görüşme

 

Psikolojik değerlendirmenin bir uzantısı olan görüşmeler, değerlendirmeden elde edilen sonuçlar ışığında sürdürülür. Psikolojik görüşme çocuk ve aile olmak üzere iki grupla yapılmaktadır. Çocuk görüşmelerinde amaç, çocukla ilgili mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak be bunları çocuğun sağaltımı için kullanmaktır.

 

Aile görüşmeleri ise dört şekilde yapılır:

1.     Çocuğun sağaltımı için ayrıntılı bilgi alma ve aile yapısını tanıma amaçlı,

2.     Ailenin başvurması ya da uzman tarafından gerekli görüldüğü taktirde aileye danışmanlık hizmeti verme amaçlı,

3.     Önemli sorunları olan ailelere –özellikle de annelere- psikoterapi uygulamaları amaçlı,

4.     Ailelerle grup görüşmesi biçiminde.

 

Merkezimizde gerçekleştirilen tüm psikolojik görüşmelerde sonul hedef, sorun davranışta bir değişiklik sağlamaya; temel ilke ise, ailenin bir sistem olduğu ve her üyenin sistem içinde birer birey olduğu varsayımına dayanmaktadır.

 

III. Araştırma

 

İşitme engelli birey olmak ya da işitme engelli bireyle yaşamanın psikolojik etkileri, çocukluk ve ergenlik çağı psikolojik sorunları, duygusal, bilişsel, davranışsal ve motor delişim gibi alanlardaki son gelişmeler izlenmeye çalışılır. Bu konularla ilgili araştırmalar yürütülür ve elde edilen bilgilerin uygulamayla bağlantıları kurulmaya çalışılır.

 

İÇEM Psikolojik Değerlendirme ve Danışma Birimindeki tüm hizmet ve çalışmalarda meslek etiğine uygunluk esastır.