Tanı Değerlendirme ve Cihaz Bakım Hizmetleri

 

Odyoloji Bölümü

İÇEM bünyesinde tam donanımlı iki odyoloji kliniği yer almaktadır. Kliniklerde işitme kaybını tanılamaya yönelik olarak ABR, ASSR, OAE, Akustik empedans testlerinin yanı sıra dikkat çekme, görsel pekiştireçli odyometre, oyun odyometresi ve saf ses odyometre testleri de uygulanmaktadır. İşitmenin yanı sıra 0-7 yaş arası çocukların dil gelişimleri de kliniğimizde değerlendirilebilmektedir.

Merkezimizde işitme kaybı saptanan bebekler en kısa sürede cihazlandırılarak aile eğitimi programında eğitime alınmaktadır. Bu programda eğitime başlama yaşı kliniklerimizde 3 aya kadar inmiş bulunmaktadır. Aile eğitimlerinin yanı sıra isteyen aileler haftada bir olmak üzere oyun grubumuza katılarak diğer ailelerle tanışabilmekte ve aile eğitimine destek alabilmektedirler. 

İşitme cihazından yeterli fayda sağlamayan bebekler ve çocuklar koklear implant uygulaması için değerlendirilmektedir. Ailenin isteğine göre implant için yönlendirilen bebek ve çocukların ameliyat sonrası implant programlamaları, eğitimleri ve gelişimsel değerlendirilmeleri de merkezimizde sürdürülmektedir.

İÇEM’de devamlı okul öğrencisi olan çocukların rutin odyoloji ve cihaz/implant kontrolleri de bu kliniklerde sürdürülmektedir.

İşitme cihazlarında ortaya çıkabilecek arızaları saptamak, kulak kalıplarını yenilemek, cihazların standart kontrollerini yapmak ve gidermek üzere merkezimizde bir teknik ve bir de kulak kalıp laboratuvarı yer almaktadır.

İÇEM Odyoloji hizmetlerini sürdürmek üzere klinikler ve laboratuvarlarda 3 odyolog, bir odyometrist, bir elektronik mühendisi ve bir kulak kalıp teknisyeni çalışmaktadır. Akademik kadroda yer alan bölüm çalışanları aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği ABD’de konularına ilişkin lisans ve lisansüstü düzeyde dersler de vermektedirler. Aile eğitimleri işitme engelliler öğretmenliği bölümünden mezun, okulöncesi öğretmenliğinde tecrübeli ve aile eğitimi alanında yoğun hizmet içi eğitim almış 4 öğretmen tarafından sürdürülmektedir.

 

 

 

İÇEM Psikolojik Değerlendirme ve Danışma Biriminde verilen hizmetler özünde üç grupta toplanabilir:

 

I.      Psikolojik Değerlendirme

II.    Psikolojik Danışma/Görüşme

III.  Araştırma

 

I. Psikolojik Değerlendirme

İÇEM’de çocuğun psikolojik yönden değerlendirilmesi çeşitli amaçlarla yapılmaktadır:

 

1.     Öğrenmede güçlük yaşama tarzında herhangi bir sorun ile birime bildirilen, tespit edilen ya da ailesi tarafından başvurulan öğrenciler değerlendirmeye tabi tutulur. Bu tür değerlendirmede kullanılan yöntemler, çocuğun sınıf ve okul ortamında gözlenmesi, öğretmenlerinden ve aileden bilgi alınması ve doğrudan çocukla görüşmedir. Bazı durumlarda, değerlendirmede psikolojik testlerin kullanımına da başvurulmaktadır.

2.     İÇEM’de oryantasyon programına devam eden çocukların örgün eğitim çağı (Yuva dahil) geldiğinde veya dışarıdan Merkeze kayıt amacıyla başvuru yapıldığında, çocuğun Merkezimizde verilen eğitime uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Bu değerlendirmede, psikolojik testlerin kullanımına, çocuk ve aileden alınan bilgilere başvurulur.

3.     Koklear implant aday değerlendirme sürecinde olan bebekler/çocuklar, ameliyata uygunluk açısından değerlendirilir ve bulgular bir “Psikolojik Değerlendirme Raporu” olarak hazırlanır. Bu tür değerlendirmede çocuğun yaşına göre, gelişim testleri, zeka testleri gibi araçlar kullanılır, çocuk ve aileyle görüşme yapılır. Bu aşamada yalnızca çocuk değil, aile de değerlendirmeye alınır.

Her üç değerlendirmede de gerekli durumlarda çocuk/aile bir başka uzmana yönlendirilir.

 

II. Psikolojik Danışma/Görüşme

 

Psikolojik değerlendirmenin bir uzantısı olan görüşmeler, değerlendirmeden elde edilen sonuçlar ışığında sürdürülür. Psikolojik görüşme çocuk ve aile olmak üzere iki grupla yapılmaktadır. Çocuk görüşmelerinde amaç, çocukla ilgili mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak be bunları çocuğun sağaltımı için kullanmaktır.

 

Aile görüşmeleri ise dört şekilde yapılır:

1.     Çocuğun sağaltımı için ayrıntılı bilgi alma ve aile yapısını tanıma amaçlı,

2.     Ailenin başvurması ya da uzman tarafından gerekli görüldüğü taktirde aileye danışmanlık hizmeti verme amaçlı,

3.     Önemli sorunları olan ailelere –özellikle de annelere- psikoterapi uygulamaları amaçlı,

4.     Ailelerle grup görüşmesi biçiminde.

 

Merkezimizde gerçekleştirilen tüm psikolojik görüşmelerde sonul hedef, sorun davranışta bir değişiklik sağlamaya; temel ilke ise, ailenin bir sistem olduğu ve her üyenin sistem içinde birer birey olduğu varsayımına dayanmaktadır.

 

III. Araştırma

 

İşitme engelli birey olmak ya da işitme engelli bireyle yaşamanın psikolojik etkileri, çocukluk ve ergenlik çağı psikolojik sorunları, duygusal, bilişsel, davranışsal ve motor delişim gibi alanlardaki son gelişmeler izlenmeye çalışılır. Bu konularla ilgili araştırmalar yürütülür ve elde edilen bilgilerin uygulamayla bağlantıları kurulmaya çalışılır.

 

İÇEM Psikolojik Değerlendirme ve Danışma Birimindeki tüm hizmet ve çalışmalarda meslek etiğine uygunluk esastır. 

 

 

İÇEM elektronik  laboratuvarında işitme cihazlarının tamir, bakım ve kalibrasyonu yapılmaktadır. Her sabah yapılan rutin cihaz kontrolünde eğer bozuk  cihaz varsa hemen laboratuvara alınmakta; pil ve hortumdan kaynaklanan arızalar hemen giderilerek ders başlamadan çocuğa cihazı  tekrar verilmektedir. Arızalar uzun sürecek ise en geç öğleye kadar giderilme yoluna gidilmektedir. Ayrıca öğrencilerin cihazlarının ve aile eğitimine gelen ailelerin cihazlarının bakımları ve test kutusunda  testleri yapılmaktadır.

 

Kulak Kalıp Laboratuarımızda  öğrencilerimizin ve dışarıdan kurumumuza gelerek kulak ölçüsünü veren kişilerin  kulak  arkası işitme cihazları için gerekli olan  kalıplarının imalatı yapılmaktadır.
Kullanılan işitme cihazının gücüne ve kullanıcısına  göre seçilecek olan (Biopor kulak kalıbı, Sert kulak kalıbı, Transparan kulak kalıbı) kişinin kulak izi alınarak laboratuarımızda imal edilmektedir.