Tanıtım

 

Çocuklarda erken dönemde oluşan işitme kaybı, konuşma ve dil gelişimini önemli derecede ve olumsuz yönde etkilemektedir. İşitme kaybı, bir dil engeli yaratarak çocuğun çevresi ile etkileşimini, yaşama uyumunu ve okuldaki akademik başarısını önemli derecede sınırlandırmaktadır. Oysa günümüz işitme cihazları teknolojisi ile (örneğin güçlü işitme cihazları, FM-Telsiz Sistemleri, iç kulak protezleri) işitme kaybı olan çocukların konuşma seslerinin bir bölümünü işitebilmeleri ve böylece uygun eğitim ile konuşma dilini işiten yaşıtlarından daha yavaş bir hız ile de olsa edinmeleri mümkün olmaktadır. Bu teknoloji erken dönemde, doğru bir biçimde ve istikrarlı olarak uygulandığında, işitme kayıplı çocuklar çocuklar için işitsel-sözel eğitim uygulamak mümkün olabilmektedir.

                                                                                      

İÇEM, işitme kayıplı çocuklara işitsel-sözel yöntemle çağdaş bir eğitim programının uygulandığı bir araştırma merkezidir. İÇEM'de işitme kayıplı çocukların nitelikli eğitimi için gereken her tür faaliyet ve program merkez bünyesinde geliştirilmiştir.

Türkiye'de okulöncesi, ilkokul ve orta okul kademelerinde işitme engelli çocuklara akademik eğitim veren tek öğretim kurumu olan İÇEM, işitme kayıplı çocukların eğitimi için bünyesinde çalıştırdığı tüm diğer destek ve gelişim programları ile birlikte bir model oluşturmaktadır. Yurt dışından gelerek İÇEM'de çalışmalarını sürdüren yabancı uzmanlar da merkezin dünyadaki benzerleri arasında seçkin bir yeri olduğunu belirtmektedirler.

İÇEM'de yapılan uygulamalar; odyolojik değerlendirmeler, aile eğitim programları, koklear implant programları, konuşma eğitimi programları, okulöncesi eğitim ve ilköğretim kademelerinde eğitim olmak üzere çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. İÇEM'de bulunan iki odyoloji kliniği; işitme kaybını tanılama, ölçme ve uygun işitme cihazları ile işitme kayıplı çocukları cihazlandırma hizmetini Türkiye'nin her yöresinden havale edilen çocuklara sağlamaktadır. Bununla birlikte tanılama ve cihazlandırma sürecinde yetişkinlere de hizmet verilmektedir. Odyoloji klinikleri aynı zamanda okul ve aile eğitimi programlarındaki öğrencilerin odyolojik kontrollerini ve cihaz değerlendirmelerini yapmaktadır. İÇEM elektronik laboratuvarında tüm işitme cihazlarının bakım ve onarımı, kulak kalıbı laboratuvarında bu cihazlar için gerekli olan protezlerin üretimi yapılmaktadır. Odyolojik değerlendirmeler sonucunda işitme kayıplı çocuklar koklear implant uygulamaları için yönlendirilmektedir.

                                                                                        

Yukarıda faaliyet alanları belirtilen hizmetler için teşhis kliniklerinde 2 odyolog, 1 uzman psikolog, işitme cihazları elektronik laboratuvarında 1 elektronik yüksek mühendisi, kulak kalıbı laboratuvarında 1 teknisyen bulunmaktadır; 1 grafikerin çalıştığı atölyede, sınıflarda grup ve bireysel eğitimler ve çeşitli etkinliklerde kullanılacak olan eğitim malzemeleri üretilmektedir. Okulöncesi, ilkokul ve orta okul eğitim kademelerinde işitme kayıplı ve işiten öğrencilere işitme engelliler öğretmenliği bölümü mezunu öğretmenler tarafından eğitim-öğretim hizmetleri verilmektedir. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen ailelere aile eğitimi uzmanları ile aile eğitimi hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca merkez bünyesinde öğrencilerinin dil gelişimlerinin ve akademik öğrenmelerinin sürekli ve en yüksek düzeyde olabilmesi için kaynaştırma programları tam ve yarı zamanlı olarak uygulanmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programı'nda öğretmenlik eğitimi almakta olan fakülte öğrencileri, dört yıl boyunca ihtisas derslerini İÇEM'de görev yapan öğretim elemanlarından almakta ve son sınıfta uygulama derslerinin tamamını İÇEM'de çalışan öğretim elemanlarının gözetiminde yapmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu mezunları, işitme engelliler öğretmeni ve 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren de özel eğitim öğretmeni olarak atamaktadır.

                                                                                        

MEB'e bağlı olan Eskişehir İşitme Engelliler Okulu ve Ankara'da bulunan Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Okulu öğretmenlerine, öğretim teknikleri, program geliştirme, işitme cihazlarının kullanımı konularında İÇEM uzmanları tarafından hizmetiçi eğitim kursları ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Ayrıca MEB'in talebi üzerine çeşitli okullardaki ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki öğretmen ve uzmanlara ulusal hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmiştir.Yurt içinde çeşitli kurumlara verilen hizmetiçi eğitimlere ek olarak Japonya, Ekvator ve Singapur'da İÇEM'i örnek alan kurumların elemanlarına da uygulama hizmetleri verilmiştir.