Tezler

 
 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 1. Gerek, A. (2018). İşitme kayıplı bir çocuğun okulöncesi dönemde okumaya hazırlık becerilerinin paylaşılan okuma etkinliği ile desteklenme sürecinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 2. Tozak, E. (2017). İşitme kayıplı bir öğrencinin ilkokuma yazma becerilerinin desteklenme sürecinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 3. Efe, A. (2016). Kaynaştırma eğitimine devam eden işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 4. Genç, T.(2016). İşitme engelli kaynaştırma öğrencilerinin okuma becerilerinin formel olmayan okuma envanteri ile değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 5. Ertük-Mustul, E. (2015). Çok ileri dereceli işitme kayıplı çocuğu olan işiten bir annenin etkileşim davranışlarının aile eğitim bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 6. Akay, E. (2011). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilere sunulan destek eğitim odası sürecinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 7. Sarıkaya, E. (2011). İşitme engelli çocukların öğretmenlerinin işitme engelli çocukların okuma yazma öğrenmelerine ilişkin görüş ve önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 8. Ayata, N. (2007). Kaynaştırmaya devam eden işitme engelli öğrencilerin öykü şemalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 9. Aktürel, H. (2005). İşitme engelli öğrencilere disiplinlerarası öğretim yaklaşımına dayalı hayat bilgisi öğretiminin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 10. Güldür, F. (2005). İşitme engelliler ilköğretim okuluna devam eden öğrencilerin dört işleme dayalı matematik problemlerini çözme davranışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 11. Aktürel, İ. E. (2004). İşitme engelli öğrencilerin fen öğretimine verdikleri yanıt ve öğrenci özellikleri bakımından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 12. Karasu, H. P. (2004). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 13. İçden, G. (2003). Üniversite hazırlık sınıfı işitme engelli öğrencilerinin okuma sonrası soruları yanıtlamalarında "soru yanıt ilişkileri" stratejisinin kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 14. Kaya, Z. N. (2002). Doğal işitsel/sözel yaklaşımla eğitim gören işitme engellilerde internet destekli öğretim etkinliği ve Anadolu Üniversitesi'nde bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 15. Yılmaz, A. (2002). İşitme engelli öğrencilerin öğrenme güçlüğü belirtileri gösterme durumlarının belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 16. Çakır, N. (2000). Normal işiten bir Türk anne ve ilköğretim çağındaki işitme engelli çocuğunun yemek hazırlama ve yemek yeme etkinliği esnasındaki etkileşimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 17. Şağban, K. (2000). Fen bilgisi öğretimi amacıyla Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencileriyle yapılan farklı öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 18. Ünlü, D. (2000). Sosyal bilgiler öğretimi amacıyla Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencileriyle yapılan farklı öğretim uygulamalarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 19. Yılmaz, S.(2000). İşiten bir Türk anne ile ana sınıfına devam eden işitme engelli çocuğunun doğal ev ortamında çeşitli bağlamlardaki etkileşimlerinde annenin kullandığı emir bildiren ifadelerin betimlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 20. Coşkun, N. (1997). Okul öncesi çağda işitme engelli çocuğu olan normal işiten bir annenin grup oyunu esnasında kullandığı stratejilerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 21. Çekirdek, B. (1997). İki öğretmen ile okul öncesi dört işitme engelli öğrencinin sınıf ortamında kullandıkları iletişim amaçlarının betimlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 22. Özyürek, A. (1997). İşiten bir anneyle onun birinci sınıfa devam eden işitme engelli çocuğunun doğal ev ortamında çeşitli bağlamlardaki sözlü etkileşimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 23. Erdiken, B. (1989). Eskişehir sağırlar okulu ve Anadolu Üniversitesi İÇEM'de ortaokul sınıflarına devam eden 13-14 yaş işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin betimlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 24. Güzel, R. (1988). Altı-sekiz yaş işitme engelli öğrencilerin toplama işlemine hazırlıktaki kavramları gerçekleştirme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 25. Girgin, C. (1987). Doğal işitsel-sözel yöntemle eğitim gören işitme engelli çocuklarda sözcük vurgusunun akustik yönden değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 26. Girgin, Ü. (1987). Doğal işitsel-sözel yöntemle eğitim gören işitme engelli çocuklarda okuma-anlama davranışlarının irdelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 27. Gökcan, M. (1987). Aile eğitiminin işitme engelli çocukların ailelerinin beklentileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Yönetilen Doktora Tezleri

 1. Akay, E. (2016).Kaynaştırma ortamında eğitim alan işitme engelli öğrencilere destek özel eğitim hizmeti sunan eğitimciye yönelik mentörlük sürecinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 2. Aktürel, İ.E. (2016). İşitme yetersizliği olan öğrencilerin bulunduğu meslek lisesi kaynaştırma uygulamalarının fizik dersi bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 3. Cankuvvet, N. (2015). Çocuğu koklear implant adayı ebeveynlerin gereksinimlerine dayalı bilgilendirme programı geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 4. Kaya, Z. (2012). İşitme engelli yüksekokul öğrencilerine bilgisayar yazılımı kullanımının öğretilmesi: Eylem araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 5. Tanrıdiler, A. (2012). İşitme engelli öğrencilere dengeli matematik öğretiminin incelenmesi: Eylem araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 6. Doğan, M. (2011). İşitme kayıplı çocukların ve normal işiten çocukların çalışma belleği ve kısa süreli bellek. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 7. Karasu, H. P. (2011). İşitme engelli öğrencilerle normal işiten öğrencilerin okuma becerilerinin formel olmayan okuma envanteri ile değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 8. Karasu, G. (2011). İşitme engelli gençlere uygulanan sözcük dağarcığı geliştirme stratejilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 9. Gürgür, H. (2005). Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı ilköğretim sınıfında işbirliği ile öğretim yaklaşımının incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 10. Turan, Z. (1999). İleri ve çok ileri derecede doğuştan veya dil öncesi işitme engelli çocuklar için tek heceli kelime ayırdetme testi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 11. Girgin, Ü. (1997). Eskişehir ili ilkokulları 4. ve 5. sınıf işitme engelli öğrencilerin okumayı öğrenme durumlarının çözümleme ve anlama düzeylerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 12. Erdiken, B. (1996). Anadolu Üniversitesi İÇEM lise düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde işbirliği-gözlem yöntemi anlatım yönteminin karşılaştırılması.   Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 13. Girgin, C. (1989). Türkçe konuşan doğal işitsel sözel yöntemle eğitim gören işitme engelli kız çocukların konuşma anlaşılırlığı ile süre ve perde özellikleri ilişkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 14. Tüfekçioğlu, U. (1989). Farklı iki eğitim ortamında sözel iletişim eğitimi gören işitme engelli öğrencilerin konuşma dillerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.