Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. Yaman, F., Dönmez, O., Karasu, H.P., Avcı, E., Kabakçı Yurdakul, L., Şahin, Y.L., Akay, E. (2015). İşitme Engelli Öğrenciler İçin Mobil Uygulama: Kelime Torbasından Çarkıfeleğe. Intenational Distance Education Conference (IDEC-2015), St Petersburg, Russia. 
 2. Akay, E. (2015). Kaynaştırmada Destek Eğitim Odası Uygulamalar, İşitme Engelliler Öğretmenleri Eğitim Günleri II, Eskişehir.
 3. Akay, E., Karasu, P., Girgin, Ü. İşitme Engelli Çocuklarla Vikipedi İnternet Ansiklopedisi Uygulamalarında Sözcük Dağarcığını Geliştirici Etkinlikler, 23. Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Ekim, 2013.
 4. Akay, E., Girgin, Ü. İşitme Engelli Öğrencilerle Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Sonrası Yapılan İzleyen Etkinlik Dersinin Önemi, 23. Özel Eğitim Kongresi, Bolu, 29-Ekim- 2 Kasım, 2013.
 5. Akay, E. ve Girgin, Ü. (2014). İşitme Engelli Öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Kullanımının Önemi. 24. Özel Eğitim Kongresi, Edirne, 25-27 Eylül, 2014.
 6. Akay, E., Gürgür, H., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. İşitme Engelli Çocukların Bulundukları Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Sahip Olmaları Gereken Yeterlilik Alanları, 23. Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Ekim, 2013.
 7. Akay, E., Uzuner, Y. ve Girgin, Ü. "Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli İlköğretim Öğrencilerine Sunulan Destek Eğitim Odası Uygulama Sürecinin İncelenmesi", 22. Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, 11-12 Ekim, 2012
 8. Doğan, M. Ailenin engele uyumunu anlamada alternatif yaklaşımlar. 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, 25-27 Eylül 2014.
 9. Doğan, M. Engellilik modelleri ve modellerin danışmanlık açısından doğurguları. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, 25-27 Eylül 2014.
 10. Doğan, M. Normal gelişim gösteren çocuklarda çalışma belleği kapasitesinin yaşa bağlı farklılaşması diğer çocuklar için de geçerli midir? İşitme kayıplılar örneği. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, 9-12 Nisan 2014.
 11. Doğan, M. İşitme kayıplı çocuk ve ailelerine psikolojik yaklaşım. Koklear İmplantasyona Psikolojik Yaklaşım Kongresi, Konya, Eylül 2013.
 12. Doğan, M. İşitme kayıplı çocuklarda bilişsel ölçme ve değerlendirmenin zorlukları. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Ekim 2012
 13. Doğan, M. vd. Engelli Bireylere Yönelik Empati Geliştirme Projesi: Ön Çalışma. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Ekim 2012
 14. Doğan, M. Ailenin engele uyum süreci: Mitler ve gerçekler. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kuzey Kıbrıs, Ekim 2011
 15. Doğan, M. Koklear implantsyonda psikolojik değerlendirme ve danışma. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kuzey Kıbrıs, Ekim 2011
 16. Doğan, M. İşitme kaybı olan ve olmayan çocuklarda çalışma belleği. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Nisan, 2010
 17. Doğan, M. İşitme kayıplı çocuğa multidisipliner yaklaşım içinde bir disiplin olarak psikoloji ve psikologlar. 5. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörotoloji Odyoloji Kongresi, Eskişehir, Kasım, 2009
 18. Doğan, M. İşitme engelli çocuklarda bilişsel süreçler. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, Kasım, 2008
 19. Doğan, M. İşitme engelli çocuk-ergen ebeveyninde stres, depresyon, kaygı, başaçıkma ve sosyal destek örüntüleri. 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bursa, Nisan, 2004.
 20. Ertürk-Mustul. E. (2015).Aile Eğitimi. İşitme Engelliler Öğretmenleri Eğitim Günleri II, Eskişehir.
 21. Girgin, M. C. İşitme Engelli Çocukların Konuşma Edinimi Eğitiminde Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi. 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi.17-19..11.2005. Ankara., 17/11/2005 
 22. Girgin, Ü. "İşitme Engelli Çocuklarda Kaynaştırma Eğitimi", Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 25/10/2014
 23. Girgin, Ü., Gürgür H., Doğan, M., Turan, Z., Karasu, H. P., Çekirdek, B., Özyürek, A. ve Akay, E. "Kosova'da İşitme Engelli Çocuklara Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi: Nitel Bulgular", 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, 25/09/2014
 24. Girgin, Ü., Doğan, M., Gürgür H., Karasu, H. P., Turan, Z., Çekirdek, B., Özyürek, A. ve Akay, E. "Kosova'da İşitme Engelli Çocukların Tanı, Değerlendirme ve Eğitimlerine Yönelik Düzenlemelerin İncelenmesi: Nicel Bulgular", 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, 25/09/2014
 25. Girgin, Ü., “Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Odak Grup Çalışmaları Katılımcısı”, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, İstanbul, 14/11/2013
 26. Girgin, Ü. "İşitme Engelli Çocukların Dil Gelişimleri İçin Bireysel ve Grup Eğitiminde Öğretmenin Kullanacağı Teknikler ve Stratejiler" 3. Koklear İmplant ve İmplantlı Çocukların Habilitasyonu Sempozyumu, Gaziantep, 17/12/2010
 27. Girgin, Ü. "İşitme Engelli Çocuklarda Sözcük Tanıma ve Serbest Okuma Gelişimi", 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, 13/11/2008
 28. Girgin, Ü. "İşitme Engellilerin Okuyup Anlamalarını Geliştirmede Uygulanan Etkinliklerdeki Üst Bilişsel Stratejiler", 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, 13/11/2008
 29. Girgin, Ü. "İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yönteminin İşitme Engelli Çocuklar İçin Kullanımı", 18. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, İzmir/Çeşme, 15/11/2007
 30. Girgin, Ü., Uzuner Y., Karasu P. ve G. İçden, "İşitme Engelli Çocukların Okuma Anlamalarının Hata Analiziyle Değerlendirilmesi", 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, 2006
 31. Girgin, Ü., Uzuner Y., Karasu, H. P. ve İçden, G. "İşitme engelli çocukların okuma anlamalarının hata analiziyle değerlendirilmesi", 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, 2006
 32. Girgin, Ü. "Okuma Öğretiminde Kullanılan Önemli İki Okuma Yaklaşımının İşitme Engelli Çocuklar için Kullanımı" 15.Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Gazi Üniversitesi. Ankara, 17/11/2005
 33. Girgin, Ü. "Okuma Öğretiminde Kullanılan Önemli İki Okuma Yaklaşımının İşitme Engelli Çocuklar İçin Kullanımı", 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, 2005
 34. Gürgür, H. (2015). Kaynaştırma Uygulamaları, İşitme Engelliler Öğretmenleri Eğitim Günleri II, Eskişehir.
 35. Gürgür, H.; Büyükköse, D. ve Kol, Ç. (Eylül, 2014). İşitme Engelli Öğrencilere Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Öğretmen Görüşleri. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne.
 36. Gürgür, H. Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. "Öğretmen Yetiştirme Grup Dil Dersi Gerçekleştirmeye Yönelik Geri Verme Sürecinin İncelenmesi", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, 11-12 Ekim, 2012
 37. Gürgür, H., Akay, E., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. "Kaynaştırma Sınıflarında Destek Özel Eğitim Hizmetlerine İlişkin Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları", 22. Özel Eğitim Kongresi, 11-12 Ekim, 2012
 38. Gürgür, H.; Akay, E.; Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2012, Ekim). Kaynaştırma sınıflarında destek özel eğitim hizmetlerine ilişkin öğretmenlerin rol ve sorumlulukları. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon
 39. Gürgür, H.; Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (2012, Ekim). Öğretmen yetiştirmede grup dil dersi gerçekleştirmeye yönelik geri bildirim verme sürecinin incelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon.
 40. Gürgür, H., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. "İşitme Engelli Öğrenciler İle Gerçekleştirilen Birebir Söyleşilerin İncelenmesi". 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi,Gazimagusa, KKTC, 20/10/2011
 41. Gürgür, H., Girgin, Ü., Uzuner, Y. ve Akay, E. "İşitme Engelli Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitimlerine Yönelik Düzenlemeler". 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimagusa, KKTC, 20/10/2011
 42. Gürgür, H.; Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (Ekim, 2011)İşitme engelli öğrenciler ile gerçekleştirilen birebir söyleşilerin incelenmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi,Gazimagusa, KKTC, 20/10/2011
 43. Gürgür, H.; Girgin, Ü.; Uzuner, Y. ve Akay, E. (Ekim, 2011). İşitme engelli öğrencilerin kaynaştırma eğitimlerine yönelik düzenlemeler. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimagusa, KKTC, 20/10/2011
 44. Gürgür, H., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. "İşitme Engellilerin Eğitimi Alanında Öğretmenlik Uygulamalarından Sorumlu Öğretmen Eğitimcisi Yetiştirme Modelinin Betimlenmesi". 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, Muğla, 22-24 Ekim, 2009
 45. Gürgür, H.; Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. (Ekim, 2009). İşitme engellilerin eğitimi alanında öğretmenlik uygulamalarından sorumlu öğretmen eğitimcisi yetiştirme modelinin betimlenmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, Muğla.
 46. Gürgür, H. ve Uzuner, Y. (Kasım, 2008). Kaynaştırma sınıfında işbirliği ile öğretim yaklaşımı: Uygulamalara ilişkin görüşler. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya.
 47. İçden G., Girgin Ü. ve Y. Uzuner, "İşitme Engelli Üniversite Öğrencileri İçin hazırlanan Bilgi Verici Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Belirlenmesi Çalışması", 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, 2005
 48. Karasu, H. P. (2015) Formel Olmayan Okuma Envanteri, İşitme Engelliler Öğretmenleri Eğitim Günleri II, Eskişehir.
 49. Karasu, H. P., Girgin, Ü. ve Gürgür H. "İşitme Engelli Bir Çocuğun Okuma Yazma Becerilerinin Desteklenmesi: Dil Deneyim Yaklaşımına Dayalı Oryantasyon Programı", 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, 26/09/2014
 50. Karasu, H. P., Akay, E. ve Girgin, Ü. "İşitme Engelli Çocuklarla Vikipedi İnternet Ansiklopedisi Uygulamalarına İçerik Hazırlama Süreci", 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, 31/10/2013
 51. Karasu, H. P. ve Girgin, Ü. "İşitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri", 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, 31/10/2013
 52. Karasu, H. P., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. "İşitme engelli öğrenciler ve normal işiten işiten öğrencilerin okuma becerilerinin Formel Olmayan Okuma Envanteri ile değerlendirilmesi", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, 11-12 Ekim, 2012
 53. Karasu, G., Girgin, Ü., Uzuner, Y. ve Kaya, Z. "İşitme Engelli Gençlere Uygulanan Sözcük Dağarcığı Geliştirme Stratejilerinin İncelenmesi", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, 11-12 Ekim, 2012
 54. Karasu, H. P., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. "İşitme engelli öğrenciler ve normal işiten işiten öğrencilerin okuma becerilerinin Formel Olmayan Okuma Envanteri ile değerlendirilmesi", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, 12/10/2012
 55. Karasu H. P., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. "İşitme Engelli Öğrencilerin Okuma Becerilerini Değerlendirmede Formel Olmayan Okuma Envanteri Kullanma". 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, 22-24 Ekim, 2009
 56. Karasu H. P., Girgin, Ü. ve Uzuner, Y. "İşitme engelli öğrencilerin okuma becerilerini değerlendirmede formel olmayan okuma envanteri kullanma", 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, 2009
 57. Karasu H. P. ve Girgin, Ü. "İşitme engelli çocukların eğitiminde okuma ve yazma öğretiminin birleştirilmesi", 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, 2008
 58. Karasu, H. P., Girgin, Ü. "İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde Okuma ve Yazma Öğretiminin Birleştirilmesi" 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, 13/11/2008
 59. Karasu P. ve Ü. Girgin, "İşitsel/Sözel Yaklaşımla Eğitim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi", 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, 2006
 60. Karasu, H. P. ve Girgin, Ü. "İşitsel/sözel yaklaşımla eğitim gören işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi", 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, 2006
 61. Karasu, H. P. ve Girgin, Ü. "Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi", 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, 2005
 62. Karasu, P. ve Ü. Girgin, "Kaynaştırmadaki İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi", 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, 2005
 63. Küçüköncü, D. (2015). İşitme Kayıplı Çocuklarda Dil Değerlendirme Testinin Kullanımı,  İşitme Engelliler Öğretmenleri Eğitim Günleri II, Eskişehir.
 64. Turan, Z. (2015). Çevrenin Gelişim Üzerine Etkisi: Beyin Gelişimi,  İşitme Engelliler Öğretmenleri Eğitim Günleri II, Eskişehir.
 65. Turan, Z., 14. Ulusal Özel Eğitim konferansı dahilinde “Özel Eğitimden Yansımalar” bildiri kitapçığındaki “İşitme Engelinin Teşhisinde kullanılan Test Yöntemleri ve Normal İşiten Yöntemleri ve Normal İşiten Yetişkinlerden elde edilen ASSR İşitme Eşiği ile Saf Ses İşitme Eşiklerinin Karşılaştırılması” başlıklı bildiri.Bolu, 04-06 Kasım, 2004.
 66. Turan, Z., 14. Ulusal Özel Eğitim konferansı dahilinde “Özel Eğitimden Yansımalar” bildiri kitapçığındaki “İşitme Engellilerin Eğitiminde İşitme Cihazına Ek Olarak Kullanılan FM Sistemler” başlıklı bildiri.Bolu, 04-06 Kasım, 2004
 67. Turan, Z., 12. Ulusal Özel Eğitim konferansı dahilinde “Yöntemler-Yaklaşımlar-Stratejiler” bildiri kitapçığındaki “İşitme Engelli Çocukların Aile Eğitimi” başlıklı bildiri. Ankara, 11-12 Kasım, 2002.
 68. Tüfekçioğlu Umran, Ümit GİRGİN, Zerrin TURAN. "İşitme Kayıplı Çocuklarda Koklear İmplant Uygulamalarında İlk Deneyimlerimiz", EKOL'99, I. Uluslararası Eğitim Kurumları, Sistem ve Hizmetleri Fuarı, İstanbul (Poster Bildiri), 10/06/1999
 69. Tüfekçioğlu, U., Girgin, C., Girgin, U., Turan, Z. Nörootoloji (Uluslar arası katılımlı) sempozyumu dahilinde “Gülhane Askeri Tıp Akademisi 100. Kuruluş Yılı” bildiri kitapçığındaki “Bir Koklear Implant Olgusu: İlk Dokuz Ay İçindeki İşitsel Sözel İletişim Becerileri” başlıklı bildiri. Ankara, 25-26 Mayıs, 1998.
 70. Tüfekçioğlu Umran, Cem Girgin ve Zerrin Turan. "Dilöncesi Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Bir İmplant Olgusunun İmplant Öncesi ve Sonrası Değerlendirilmesi", 7. Özel Eğitim Günleri, Eskişehir (Poster Bildiri), 15/10/1997
 71. Tüfekçioğlu Umran, "İÇEM'de Uygulandığı Şekli ile Doğal İşitsel-Sözel Yaklaşım Nedir", Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1-2, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 13/10/1997
 72. Tüfekçioğlu Umran, "İşitme Engelli Çocukların Eğitimi", Pediatrik Odyoloji Paneli, 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türk ORL Derneği, 30 Eylül-4 Ekim, Antalya, ss. 1145-1148, 30/09/1995
 73. Tüfekçioğlu Umran, "İşitme Engelli Çocuklarda Erken Tanının Önemi ve Eğitim Yaklaşımı", Pratikte Kronik Nörolojik Sorunlar. VI. Çocuk Nörolojisi Süreli Eğitim Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss. 22-26, 28/04/1989
 74. Uzuner, Y., Erdiken, B., Girgin, Ü., İçden, G. ve Kaya, Z. N. (2007) "İşitme Engellilerin Okuyup anlamalarında Üst Bilişsel Stratejilerin Öğretildiği Etkinlikler", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 15-17 Kasım, Çeşme, İzmir
 75. Uzuner, Y., Erdiken, B., Girgin, Ü., İçden,G., Kaya,Z. "İşitme Engellilerin Okuyup Anlamalarında Üst Bilişsel Stratejilerin Öğretildiği Etkinlikler", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme, İzmir, 15/11/2007
 76. Uzuner, Y. (2005). Nitel Araştırma ve Etik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 14. Özel Eğitim Kongresi (4-6 Kasım 2004) Bolu, Kök Yayınları., 12/06/2006